Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 23 lần 06/11/2022 23 lần
9 18 lần 11/11/2022 18 lần
3 12 lần 17/11/2022 12 lần
1 7 lần 22/11/2022 8 lần
6 6 lần 23/11/2022 8 lần
0 4 lần 25/11/2022 18 lần
5 3 lần 26/11/2022 8 lần
2 2 lần 27/11/2022 15 lần
7 1 lần 28/11/2022 14 lần