Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
76 17 lượt 63 1 lượt
21 16 lượt 93 1 lượt
83 13 lượt 88 2 lượt
00 13 lượt 27 2 lượt
96 13 lượt 45 3 lượt