Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
76 16 lượt 63 1 lượt
21 15 lượt 88 2 lượt
96 13 lượt 27 2 lượt
90 13 lượt 93 2 lượt
70 13 lượt 01 3 lượt