5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
94 11 lần 26/11/2022
20 10 lần 19/11/2022
26 10 lần 26/11/2022
51 10 lần 26/11/2022
48 9 lần 12/11/2022