Kết quả XSMB ngày 28/11/2022 có giải đặc biệt: 65507 và giải nhất: 90987 hình thành cầu bạch thủ Pascal như sau:

6550790987

105769975

15235862

6758348

323172

55489

0927

919

00

• Bạch thủ lô: 00