Cầu đặc biệt 02 - 17
Cầu lô 31 - 89 - 39
Cầu lô xiên 87 - 92 - 23
Cầu bạch thủ 96
Cầu lô kép 99 - 55