Cầu đặc biệt 18 - 27
Cầu lô 71 - 33 - 65
Cầu lô xiên 19 - 92 - 21
Cầu bạch thủ 18
Cầu lô kép 66 - 99