• Bạch thủ lô : 72

• Song thủ lô : 29-92

• Lô xiên 2 : 65 - 71

• Lô xiên 3 : 65 - 71 - 19

• Lô 3 càng : 619 - 950 - 848

• Lô kép : 22 - 88