• Bạch thủ lô: 87

• Lô dàn: 77 - 94 - 18

• Lô Xiên: 31 - 05 - 08

• Lô Kép : 55 - 22

• Sát kép: 89 - 98