Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 30/11/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-11-2022 1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
17-11-2022 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
10-11-2022 4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
03-11-2022 0 lần4 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
27-10-2022 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
20-10-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
13-10-2022 0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
06-10-2022 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
29-09-2022 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22-09-2022 0 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 14 lần21 lần21 lần16 lần25 lần22 lần21 lần15 lần13 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 30-11-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-11-2022 3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
17-11-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
10-11-2022 0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-11-2022 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần6 lần
27-10-2022 3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
20-10-2022 3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
13-10-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06-10-2022 5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
29-09-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
22-09-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 23 lần20 lần12 lần19 lần21 lần22 lần13 lần14 lần17 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-11-2022 1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
17-11-2022 1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
10-11-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần
03-11-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần
27-10-2022 0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần
20-10-2022 3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
13-10-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
06-10-2022 1 lần2 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
29-09-2022 3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
22-09-2022 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 16 lần12 lần28 lần27 lần16 lần20 lần16 lần20 lần12 lần13 lần
lixi88kubet
Backtotop