Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 30/11/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2022 0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
22-11-2022 1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
15-11-2022 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
08-11-2022 3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
01-11-2022 1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
25-10-2022 2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
18-10-2022 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
11-10-2022 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần
04-10-2022 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
27-09-2022 0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 15 lần17 lần19 lần22 lần19 lần22 lần22 lần12 lần16 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 30-11-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-11-2022 4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
22-11-2022 1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
15-11-2022 2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
08-11-2022 1 lần3 lần0 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
01-11-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
25-10-2022 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
18-10-2022 4 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
11-10-2022 4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
04-10-2022 2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
27-09-2022 3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần6 lần1 lần
Tổng 23 lần9 lần14 lần28 lần14 lần21 lần23 lần16 lần20 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-11-2022 0 lần5 lần0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
22-11-2022 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15-11-2022 6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
08-11-2022 1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
01-11-2022 1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
25-10-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
18-10-2022 2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-10-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
04-10-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
27-09-2022 2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 20 lần24 lần20 lần22 lần18 lần10 lần17 lần19 lần12 lần18 lần
lixi88kubet
Backtotop