Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Lắk

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 01/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần5 lần
22-11-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
15-11-2022 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
08-11-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
01-11-2022 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
25-10-2022 0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
18-10-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
11-10-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
04-10-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần
27-09-2022 1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần19 lần21 lần18 lần18 lần18 lần13 lần21 lần15 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 01-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-11-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
22-11-2022 6 lần0 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
15-11-2022 0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
08-11-2022 2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
01-11-2022 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
25-10-2022 4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
18-10-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
11-10-2022 2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04-10-2022 2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
27-09-2022 0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 18 lần9 lần16 lần16 lần25 lần20 lần18 lần21 lần18 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-11-2022 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22-11-2022 3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
15-11-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
08-11-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
01-11-2022 2 lần1 lần3 lần0 lần7 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần
25-10-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
18-10-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
11-10-2022 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
04-10-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
27-09-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 21 lần18 lần22 lần12 lần18 lần31 lần18 lần10 lần12 lần18 lần
lixi88kubet
Backtotop