Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 01/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-11-2022 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
26-11-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
23-11-2022 2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
19-11-2022 0 lần0 lần3 lần0 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
16-11-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-11-2022 2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
09-11-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
05-11-2022 0 lần0 lần6 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
02-11-2022 0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
29-10-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 9 lần21 lần24 lần13 lần18 lần35 lần12 lần18 lần14 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 01-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-11-2022 1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
26-11-2022 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
23-11-2022 3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
19-11-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
16-11-2022 3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
12-11-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
09-11-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
05-11-2022 3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
02-11-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
29-10-2022 1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần7 lần21 lần20 lần17 lần19 lần20 lần27 lần16 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-11-2022 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
26-11-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
23-11-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-11-2022 3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
16-11-2022 0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
12-11-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
09-11-2022 0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
05-11-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
02-11-2022 2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
29-10-2022 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 14 lần13 lần22 lần23 lần16 lần22 lần16 lần17 lần25 lần12 lần
lixi88kubet
Backtotop