Thống kê đầu đuôi XSDT - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 01/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022 0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
21-11-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
14-11-2022 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-11-2022 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
31-10-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
24-10-2022 2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần
17-10-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
10-10-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
03-10-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
26-09-2022 1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 20 lần17 lần15 lần9 lần20 lần28 lần20 lần21 lần12 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 01-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
21-11-2022 5 lần0 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
14-11-2022 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
07-11-2022 3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần
31-10-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
24-10-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
17-10-2022 4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-10-2022 2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03-10-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
26-09-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 21 lần17 lần18 lần19 lần21 lần14 lần22 lần14 lần13 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022 2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
21-11-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
14-11-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07-11-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần3 lần0 lần
31-10-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
24-10-2022 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
17-10-2022 0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần6 lần
10-10-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
03-10-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
26-09-2022 2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 14 lần20 lần18 lần24 lần22 lần14 lần19 lần15 lần15 lần19 lần
lixi88kubet
Backtotop