Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 01/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-11-2022 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
20-11-2022 3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
13-11-2022 1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-11-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
30-10-2022 1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
23-10-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
16-10-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09-10-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
02-10-2022 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
25-09-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 20 lần18 lần22 lần12 lần22 lần18 lần12 lần21 lần17 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 01-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-11-2022 3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-11-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13-11-2022 1 lần7 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
06-11-2022 1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
30-10-2022 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
23-10-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
16-10-2022 0 lần1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
09-10-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
02-10-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
25-09-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng 14 lần25 lần16 lần19 lần19 lần15 lần16 lần19 lần18 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-11-2022 1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
20-11-2022 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
13-11-2022 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
06-11-2022 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
30-10-2022 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
23-10-2022 6 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
16-10-2022 1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
09-10-2022 2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
02-10-2022 4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
25-09-2022 4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 29 lần18 lần15 lần17 lần20 lần14 lần16 lần17 lần18 lần16 lần
lixi88kubet
Backtotop