Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29/11/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022 5 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
27-11-2022 3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
26-11-2022 2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần
25-11-2022 2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
24-11-2022 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần
23-11-2022 2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
22-11-2022 0 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
21-11-2022 3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
20-11-2022 5 lần1 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần
19-11-2022 5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 29 lần19 lần28 lần32 lần25 lần24 lần26 lần33 lần24 lần30 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29-11-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022 5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần1 lần
27-11-2022 2 lần4 lần7 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26-11-2022 0 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
25-11-2022 5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24-11-2022 2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần
23-11-2022 0 lần4 lần1 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
22-11-2022 5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
21-11-2022 2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
20-11-2022 4 lần1 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-11-2022 4 lần1 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
Tổng 29 lần28 lần29 lần35 lần30 lần19 lần35 lần24 lần21 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022 7 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27-11-2022 6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
26-11-2022 5 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25-11-2022 6 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
24-11-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23-11-2022 5 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
22-11-2022 1 lần3 lần1 lần8 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21-11-2022 5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
20-11-2022 3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
19-11-2022 2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng 42 lần28 lần26 lần33 lần21 lần29 lần20 lần24 lần27 lần20 lần
lixi88kubet
Backtotop