Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 01/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-11-2022 2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
18-11-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
11-11-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
04-11-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
28-10-2022 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
21-10-2022 0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
14-10-2022 0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
07-10-2022 4 lần0 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
30-09-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
23-09-2022 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 17 lần16 lần12 lần29 lần15 lần21 lần22 lần12 lần18 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 01-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-11-2022 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-11-2022 0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
11-11-2022 2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
04-11-2022 2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
28-10-2022 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
21-10-2022 1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
14-10-2022 5 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
07-10-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
30-09-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
23-09-2022 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
Tổng 17 lần19 lần20 lần18 lần9 lần24 lần17 lần15 lần18 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-11-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
18-11-2022 0 lần2 lần5 lần0 lần0 lần5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
11-11-2022 3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
04-11-2022 0 lần7 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
28-10-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
21-10-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
14-10-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
07-10-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
30-09-2022 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
23-09-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 13 lần22 lần22 lần16 lần12 lần25 lần14 lần20 lần24 lần12 lần
lixi88kubet
Backtotop