Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 28/11/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
21-11-2022 0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần
14-11-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
07-11-2022 0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
31-10-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
24-10-2022 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
17-10-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
10-10-2022 2 lần1 lần6 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
03-10-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
26-09-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 14 lần13 lần25 lần16 lần14 lần20 lần25 lần14 lần24 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 28-11-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần3 lần
21-11-2022 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
14-11-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
07-11-2022 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
31-10-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
24-10-2022 1 lần0 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
17-10-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
10-10-2022 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
03-10-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
26-09-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 12 lần17 lần15 lần19 lần18 lần15 lần22 lần22 lần20 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
21-11-2022 1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
14-11-2022 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
07-11-2022 3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
31-10-2022 4 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
24-10-2022 5 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
17-10-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
10-10-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
03-10-2022 0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
26-09-2022 0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 21 lần17 lần28 lần18 lần18 lần17 lần12 lần17 lần14 lần18 lần
lixi88kubet
Backtotop