Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

xoso666
Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 01/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
27-11-2022 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
21-11-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
20-11-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
14-11-2022 5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-11-2022 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
07-11-2022 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
06-11-2022 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
31-10-2022 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
30-10-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 13 lần19 lần17 lần17 lần21 lần26 lần16 lần12 lần24 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 01-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2022 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
27-11-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
21-11-2022 5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-11-2022 4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
14-11-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
13-11-2022 2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
07-11-2022 2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
06-11-2022 1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần7 lần2 lần
31-10-2022 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
30-10-2022 3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 24 lần19 lần17 lần17 lần11 lần20 lần15 lần16 lần22 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2022 2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
27-11-2022 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
21-11-2022 2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
20-11-2022 0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-11-2022 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
13-11-2022 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
07-11-2022 2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
06-11-2022 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
31-10-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
30-10-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng 14 lần18 lần15 lần24 lần19 lần13 lần21 lần15 lần19 lần22 lần
lixi88kubet
Backtotop